Wij doen nu een crowdfunding! Meer informatie vind je hier.

Vereniging leven met het land

In 2018 ontmoetten drie mensen met dezelfde droom elkaar en sloegen de handen ineen. Nu vormen we met een flinke groep mensen vereniging Leven met het Land en ontwikkelen we samen de Kleverbergh tot regeneratief landgoed. Een inmiddels door velen gedeelde droom wordt werkelijkheid. Onder ons zijn o.a. landbouwdeskundigen, transitiemakers, kunstenaars, biologische tuinders, onderzoekers en ambachtslieden. Op gebieden waar we zelf niet genoeg deskundigheid hebben, of de blik van een buitenstaander nodig hebben, schakelen we externen in.

Onze missie
Met ons leven en werken op de Kleverbergh willen we bijdragen aan de transitie naar meer biodiversiteit, regeneratieve landbouw, circulair ondernemen, duurzaam bouwen en vitale, inclusieve gemeenschappen.

We creëren een plek waar mensen, planten, dieren en andere organismen in balans en samenhang met elkaar kunnen leven. Via verschillende invalshoeken werken we aan regeneratie, waarbij we onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan veerkrachtige ecosystemen, die in zichzelf de mogelijkheid dragen om steeds weer terug te keren naar balans. De Kleverbergh is een thuis voor iedereen; voor de mens in al haar diversiteit én voor de niet menselijke vormen van leven.

Al in een vroeg stadium stelden we een brondocument op, waarin we de waarden benoemen die leidend zijn bij alles wat we doen.

Leven met het land

Naar een regeneratief landgoed

De ontwikkeling van de Kleverbergh rust op vier pijlers.

Biodivers landschap

In de pijler biodivers landschap werken we aan natuurontwikkeling. Ark Rewilding Nederland, mede-eigenaar van de Kleverbergh breidt het bestaande rietmoeras van de Ooijse Graaf uit. Daarmee ontstaat een robuuste stapsteen naar meer natuurlijk waterlandschap, dat soorten lokt die lang geleden uit dit gebied vertrokken. We hebben de roerdomp al horen hoempen! Na de uitbreidingswerkzaamheden laten we als mens deze zone van wilde natuur zoveel mogelijk met rust. De natuur weet beter dan wij hoe zij zichzelf kan herstellen en hoe zij veerkrachtig en divers kan blijven.

De tweede zone van het landgoed bestaat uit diverse vormen van regeneratieve landbouw; eenjarige groenteteelt en meerjarige teelten van fruit, noten, granen, kruiden en groentes. Hier onderzoeken onze boeren van voedselgaard Het Kleverland hoe natuur en cultuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken.

Ook in de derde, meer intensief bebouwde en bewoonde zone van het landgoed creëren we ruimte voor biodiversiteit. Hier ontstaat een gezond ecosysteem; een soortengemeenschap waarin de mens op een zo gelijkwaardig mogelijke manier samenleeft met ontelbare andere soorten. Bij het ontwerpen van zowel bebouwing als buitenruimte houden we rekening met voldoende leefruimte voor al die andere soorten waarmee we de plek delen.

Gezond en lokaal voedsel

De pijler gezond, lokaal voedsel kwam in de beschrijving van ons biodiverse landschap al even voorbij. Dat is tekenend voor de verweving van natuur en landbouw, die we nastreven op De Kleverbergh. Na een geleidelijke opstart zal het Kleverland een gevarieerde, voedzame oogst opleveren voor de omgeving, voor onze boerderijkeuken ‘in de Tuin’ en voor de Foodhub, waar we oergezonde groentes, fruit, noten en kruiden gaan verwerken tot mooie lokale producten.

Onze boeren, Teun en Marije, doen er alles aan om met de productie van voedsel ook de biodiversiteit en bodemgezondheid van hun land te bevorderen. Geen zware tractoren die de bodem verdichten, maar vriendelijke paardentractie. Geen uitputtende monoculturen, maar een uitgekiende combinatie van elkaar versterkende teelten. En zoals zij het zelf zo mooi zeggen: “we leveren een bijdrage aan de transitie van een economische monocultuur van multinationals naar een economische polycultuur van lokale ondernemers”.

Meer informatie over de biologische tuinderij vind je op de website van het Kleverland.

De Kleverbergh gezond

Lokaal en circulair ondernemen

Lokaal en circulair ondernemen krijgt vorm op het land en in de Broedplaats die we gaan huisvesten in de voormalige steenfabriek/manege. In de Broedplaats vinden lokale ondernemers, makers en kunstenaars ruimte voor ontwikkeling en experiment. Kunst, cultuur, kleinschalige horeca, educatie en voedselverwerking komen hier samen.

Straks is dit een inspirerende plek van ‘rust en reuring’. Een positieve impuls aan de dynamiek en leefbaarheid van de omgeving. Ook hier geven we bij alles wat we doen onze bronwaarden vorm. Bijvoorbeeld in ons streven naar een positieve impact door zoveel mogelijk circulair te werken en onze eigen energie op te wekken. Of door onderlinge solidariteit en samenwerking.

Het voormalige manegecomplex gonst nu al van de activiteiten; er is een werkplaats, een opslag voor herbruikbare materialen, een naai-atelier en een grote trampoline. De voormalige kantine zijn we aan het omvormen tot een workshop-/vergaderruimte.

Ecologisch bouwen en wonen

In de pijler ecologisch bouwen en wonen werken we op dit moment intensief aan de vraag hoe we met een zo positief mogelijke impact betaalbare, comfortabele en natuurinclusieve woningen kunnen realiseren. In de woon- en werkzone zijn wij als mensen het meest nadrukkelijk aanwezig. Daarom geven we het niet-menselijk leven een belangrijke stem in ons ontwerp en stellen we onszelf als mens bescheiden op.

Samen met architectenbureau Archi3o en landschapsarchitect Mirte van Laarhoven zijn we aan het onderzoeken en puzzelen. Hoe maken we bijvoorbeeld de gebouwde structuren onderdeel van een duurzame waterkringloop? Hoe creëren we te midden van al die menselijke aanwezigheid gezonde leefplekken voor de natuurlijke flora en fauna? En hoe doen we dat alles zo low-tech mogelijk?

We zijn ons ervan bewust dat we in ons wonen en werken op De Kleverbergh deel uitmaken van kleinere en grotere sociale systemen. We staan ervoor open om functies, ruimtes en spullen te delen. Met elkaar en met onze omgeving.

De Kleverbergh bouwen en wonen

Wonen op de Kleverbergh

Als bewoners streven we ernaar om met de verwerkelijking van onze pijlers, een substantiële bijdrage te leveren aan veranderingen waar deze tijd om vraagt. We willen inspireren en bemoedigen. Een plek van schoonheid en betekenis creëren. We willen een naar buiten gerichte gemeenschap zijn, in verbinding met onze omgeving en buren.

De uitdagingen waarmee de huidige economische en politieke realiteit ons soms confronteert, gaan we samen aan. We helpen elkaar om ook in zwaar weer, vol goede moed door te gaan. En natuurlijke vieren we onze successen (er zijn al heel wat flessen champagne doorheen gegaan), bakken we samen pizza, planten we biodiverse hagen en ontmoeten we elkaar bij een vuurtje!

Al met al vraagt dit project van ieder van ons een flinke inzet. Het daagt ons uit om onze talenten aan te spreken én ruimte voor de talenten van anderen te maken. Om onze plek in het grote geheel in te nemen én authentiek te blijven. We doen ons best om een fijn medemens te zijn waarop anderen kunnen bouwen. En we geven onszelf en elkaar de ruimte om fouten te maken of even een dip te hebben.

Kortom: we bouwen een gemeenschap!

Belangstelling om hier onderdeel van te zijn? Stuur dan een mail, waarin je iets over jezelf en je motivatie vertelt naar werving@levenmethetland.nl.