Wij doen nu een crowdfunding! Meer informatie vind je hier.

Na een intensieve zoektocht van vier jaar ontmoetten wij in januari 2022 De Kleverbergh, een voormalige manege in de Ooijpolder bij Nijmegen. De toenmalige eigenaren droegen onze plannen een warm hart toe en zo werden we in december 2022, samen met Ark Rewilding Nederland, eigenaar van het 25 hectare grote gebied tussen de dijk en een oude bedding van de Waal.

Een korte historie

In de buurt van de Kleverbergh stond rond 1600 een kasteeltje, de Cleverenburgh. De naam is waarschijnlijk een afleiding van het woord klaver vanwege de  klaverrijke velden in de uiterwaarden. De Cleverenburgh lag buitendijks en is in de 18de eeuw door het Waalwater weggespoeld. Later werd boerderij de Nieuwe Kleverburg gebouwd, maar ook deze werd uiteindelijk weggespoeld door de Waal.
Zo’n 250 jaar later verschenen de steenfabrieken in de uiterwaarden van de Ooijpolder. De klei lag hier immers voor het oprapen. De naam de Kleverburg ging over op de steenfabriek die in 1862 hier gebouwd werd. Een eeuw van intensieve exploitatie en zware arbeid brak aan. Tonnen bakstenen werden gevormd, gedroogd en gebakken van de klei die de Waal in een ver verleden op haar oevers achterliet.

Na de ontmanteling van de steenfabriek rond 1975, vestigde zich op deze plek een manage met de naam De Kleverbergh. De plek werd langzaam weer groener. Er kwamen houtwallen en groene weides. Vele paarden en ruiters bevolkten het terrein en de gebouwen. Een lokale veehouder oogstte er zijn gras en reed mest uit op de weilanden. In 2008 sloot de manege haar deuren.

Kaart OoijseGraaf 1620

Kaart van voor 1620. De hoofdgeul van de Waal – de Ooijse Graaf – is hier net door menselijk ingrijpen afgesneden. Het noorden is onder.

Kleverbergh steenfabriek

Steenfabrieken De Bouwkamp I en II.

Landgoed de Kleverbergh

Landgoed de Kleverbergh 2022.

Van exploitatie naar regeneratie

Bij de ontwikkeling van De Kleverbergh naar regeneratief landgoed gaan we uit van wederkerigheid en samenwerking. We verdiepen ons in de gevolgen van ons ‘nemen’ en werken eraan om als mens een positieve impact op onze leefomgeving te hebben. Vanuit een open, onderzoekende houding herbezinnen we ons op onze rol en positie in het ecosysteem waar we deel vanuit maken. We nodigen onszelf en elkaar uit om de tijd te nemen om de Kleverbergh en alles wat daar leeft goed te leren kennen. Om onze ogen, oren en harten open te houden en haar levensritme te respecteren. Van antropocentrisch naar ecocentrisch. Van exploitatie naar regeneratie. 

Zo houden onze boeren Teun en Marije van Voedselgaard het Kleverland rekening met wat het land nodig heeft om gezond en veerkrachtig te worden en te blijven. Zij streven ernaar om fossielvrij en met minimale impact op de bodem te telen door de grondbewerking zoveel mogelijk met behulp van paardentractie te doen in plaats van met een tractor. Het bodemleven wordt gestimuleerd door te werken met polyculturen die het leven op en in de bodem ondersteunen. Resultaat: een rijk, biodivers landschap en vitaal voedsel voor de gemeenschap en de omgeving!

Resultaat:
een rijk, biodivers landschap en vitaal voedsel voor de gemeenschap en de omgeving!

De Kleverbergh regeneratief
De Kleverbergh voedselgaard

Meer over de plek en onze plannen lees je in het landschapsplan en beeldkwaliteitsplan.