KLEVERBERGH

naar een regeneratief landgoed

Doelstellingen

Met het landgoed geven we lokaal vorm aan de kansen die wij zien in de uitdagingen van deze tijd. Leven met het Land:

Creëert een klimaatbestendig landschap enfaciliteert de aanleg en het uitbreiden van wilde,natuurlijke biotopen. Daarmee zijn we een stapsteenin het ecologische netwerk van de omgeving.
Zet slim ontwerp en (her)gebruik van materialen engrondstoffen in om energiepositief te (ver)bouwenen te wonen.
Is een gemeenschap gebouwd opsamenredzaamheid, gelijkwaardigheid enbestendige sociale netwerken. We hebben eenplatte, transparante organisatievorm en werken metsociocratische principes.
Is in dynamische verbinding met de omgeving.Kansen te over voor gemeenschapslandbouw,culturele en educatieve activiteiten, kleinschaligerecreatie en (ambachtelijk) ondernemerschap

Tijd voor groei en anders doen

Vereniging Leven met het Land wil keren naar regeneratie van de Kleverbergh. Dit vraagt om een houding waarin de mens leeft in samenhang met het landschap en de natuur. Een zogenaamde ecocentrische houding. In een wereld waar menselijk ingrijpen lang heeft overheerst, is het belangrijk om de spontaniteit en veerkracht van de natuur te omarmen. Dit vraagt geduld. Het vraagt om een nieuwe verhouding tussen ingrijpen en afwachten. Door nieuwe perspectieven op natuurlijke ontwikkeling te omarmen kan een bijzonder resultaat ontstaan: vormgeven wat moeilijk zelfstandig tot wasdom komt en met rust laten wat kan. Er is dus ook tijd voor groei en voor het omgaan met het onverwachte, wat niet te voorspellen is.

Locatie en cultuurhistorie

Landgoed de Kleverbergh ligt in de okselvan de dijk en de Erlecomseweg in Erlecom. Erlecom behoorde oorspronkelijk tot het aande overzijde van de Waal gelegen dorp Gendt. Door een verandering van derivierloop is de situatie in de 17de eeuwgewijzigd. In de Kekerdomse Waard en in deOoijse Graaf bij de Thornsestraat ligt nogeen overblijfsel van de Oude Waal. Erlecom was een heerlijkheid die behalve debuurtschap ook nog enige uiterwaarden enverspreid liggende huizen omvatte. Laterverschafte de steenfabricage belangrijkewerkgelegenheid. In de uiterwaarden stondtot in de tweede helft van de 18de eeuw een versterkt huis, genaamd De Kleverburg. Door de buitendijkse ligging werd deze weggespoeld door de rivier. Later werd er opdezelfde plek een boerderij gebouwd, maarook deze is verdwenen. Nog veel laterontstond hier de steenfabriek. De steenfabriek was in bedrijf tot1972. Vanaf 1862 ontstond er veelbebouwing met duidelijkebebouwingsrichtingen, bestaande uit ovens,droogschuren/haaghutten, werkplaatsen enopslag. Een klein deel van deze bebouwing isnog steeds aanwezig op het terrein, zoals hetvoormalige kantoor, de smidse, detimmerwerkplaats, één haaghut en een seriedroogkamers.